Xương máu phủ đời trai, tiền tài che mắt gái (Con gái bây giờ tất cả là vậy sao?)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.