Xuất khẩu vượt nhập khẩu 1,64 tỷ USD sau 5 tháng

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2016 (từ 16/5-31/5/2016) đạt hơn 16,29 tỷ USD, tăng 29,3%, tương ứng tăng gần 3,69 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2016.

Xuất khẩu vượt nhập khẩu 1,64 tỷ USD sau 5 tháng

Việt Nam xuất siêu 1,64 tỷ USD sau 5 tháng.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 10,27 tỷ USD, tăng 28,6% tương ứng tăng gần 2,29 tỷ USD so với nửa đầu tháng 5/2016.

Theo Hải quan Việt Nam, với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5/2016 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 5/2016 đạt hơn 133,25 tỷ USD, tăng 2,2%, tương ứng tăng hơn 2,81 tỷ USD so với 5 tháng năm 2015.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 5/2016 đạt hơn 85,93 tỷ USD, tăng 3,5% tương ứng tăng gần 2,94 tỷ USD so với 5 tháng năm 2015 và chiếm 64,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 5/2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 328 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 5/2016 thặng dư gần 1,64 tỷ USD.

Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 5/2016 đạt gần 1,23 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 5/2016 đạt mức thặng dư gần 8,34 tỷ USD.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

60 queries in 3.521 seconds.