Xuất hiện thêm Khủng Long hát cùng Chíp đường phố tại Hà nội

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.