Xuân Bắc kể “Sự tích CMNR”, ai thông minh mới hiểu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.