Xót xa số phận tiêm kích MiG-21 ở Campuchia

Các máy bay tiêm kích MiG-21 của Campuchia mới chỉ có bay trung bình khoảng 300 giờ, còn rất mới nhưng nay chúng đã hỏng hoàn toàn vì…chuột.

Xót xa số phận tiêm kích MiG-21 ở Campuchia

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.