Xoa dịu tình hình, Hoa Kỳ tăng cường các nỗ lực ngoại giao tại các cuộc họp ASEAN

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.875 seconds.