“Xin lỗi” Tương lại- Clip cực ý nghĩa Buồn cho một thế hệ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.