Xin điếu Thuốc không cho , nữ quái “Đốt” luôn ô tô người khác

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.