Xin bác hãy nhận ở em một lạy, điên quá thì xuống hố đi cho bớt chật đất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 1.974 seconds.