Xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V

Với trọng lượng 44-47 tấn, các xe phóng tên lửa phòng không S-300V là miếng mồi ngon với các loại mìn chống tăng.

Xem lính Nga tháo mìn hộ tống tên lửa phòng không S-300V

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.