Xem đi xem lại mà vẫn không ngậm được mồm các bác ạ…..)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.