Xem cái này xong đảm bảo các chế sẽ tự ti, à nhầm tự tin hơn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.