Xem Bói Đầu Năm mà gặp thầy này thì chỉ có nước khóc thét

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.