Xe tăng T-55AM là lựa chọn tốt nhất với Việt Nam?

Gói nâng cấp xe tăng T-55AM có thể là lựa chọn tốt nếu Việt Nam quyết tâm hiện đại hóa toàn diện xe tăng T-54/55 tiếp tục sử dụng trong tương lai.

Xe tăng T-55AM là lựa chọn tốt nhất với Việt Nam?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.