Xe tăng Škoda T 40: “Đứa con lai” của T-34-85 và Tiger I

Xe tăng Škoda T 40 được thiết kế với lớp giáp, tính cơ động của T-34-85 nhưng trang bị khẩu pháo 88mm của xe tăng hạng nặng Tiger I.

Xe tăng Škoda T 40: “Đứa con lai” của T-34-85 và Tiger I

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.