Xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất Đức yếu hơn BMP-3?

Xe chiến đấu bộ binh Lynx của Đức sở hữu bộ giáp tương đương BMP-3 của Nga, tuy nhiên hỏa lực kém hơn nhiều khi chỉ có khẩu pháo 35mm.

Xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất Đức yếu hơn BMP-3?

Shares

Shares

47 queries in 3.129 seconds.