Xác định máy bay tuần thám của VN rơi ngoài khơi gần Hải Phòng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.554 seconds.