Washington: Hành động của Bắc kinh tại Biển đông là gây hấn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.690 seconds.