Vùng Trung Bộ Mỹ sẽ liên tiếp có mưa lũ trong tuần tới

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.