Vùng Tây Nam Mỹ vất vả đối phó không khí nóng bức, nhiệt độ kỷ lục

Shares

Shares

23 queries in 1.832 seconds.