Vừa Ngoáy vừa Lắc có ai chịu nổi không mà công nhận đẹp thiệt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 1.972 seconds.