Với trò chơi này bạn sẽ có cảm giác mình đang bay lượn giống Tôn Ngộ Không vây .

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.