Võ sư 1 chân biểu diễn võ thuật ở Sài Gòn Đúng là tàn nhưng không phế

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.