Vợ LS Nguyễn Văn Ðài điều trần nhân quyền tại Hạ Viện Mỹ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

16 queries in 1.502 seconds.