Vỡ hồ chứa chất thải titan, bùn đỏ nhuộm khắp nơi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 2.091 seconds.