Vợ chồng tình cảm thế này ai chả thích. Nhưng mà có gì không ổn thì phải

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.