Vợ chồng đấu đầu xe ôtô như phim giữa đường vì không đón con mà đi hú hí sung sướng Đây gọi là “Giận” cá “Đá” Xe

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.