VN yêu cầu Thủ tướng Ấn nêu vấn đề an ninh biển với Trung Quốc

Shares

Theo VOA Tiếng Việt
 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.