VN yêu cầu khắc phục ô nhiễm ở nhà máy điện sau khi xảy ra biểu tình

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.