VN thiệt hại nặng vì các con đập đang giết chết sông Mekong

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.