VN: Một trong những nơi tốt nhất để sinh sống và làm việc cho người nước ngoài

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.