VN: Không nên liên kết lệnh cấm vũ khí sát thương với vấn đề nhân quyền

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.