VN bị đề nghị trở lại danh sách cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.