Vietnam Idol 2015 – Tập 3 – She Taught Me To Yodel – Thanh Huy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.