VietinBank xin ý kiến cổ đông việc sáp nhập PGBank

Việc sáp nhập VietinBank và PGBank đã chính thức được Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xác nhận trong tờ trình xin ý kiến cổ đông.

VietinBank xin ý kiến cổ đông việc sáp nhập PGBank

Shares

Sáng nay, 14/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – CTG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Theo một số tờ trình và báo cáo vào bộ tài liệu phục vụ nhà đầu tư tham dự, với định hướng xây dựng VietinBank trở thành ngân hàng hàng đầu, có quy mô năng lực xứng tầm khu vực, VietinBank đã nỗ lực tìm kiếm, sau một thời gian nghiên cứu, nhận thấy Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) là tổ chức tín dụng tiềm năng để sáp nhập vào VietinBank.

1

Thời gian qua, HĐQT VietinBank đã đàm phán với HĐQT PG Bank nhằm chuẩn bị các tiền đề cho các giao dịch sáp nhập.

2

VietinBank đánh giá PGBank là ngân hàng có lợi thế cạnh tranh lớn dựa trên cơ sở khách hàng bền vững của hệ thống Petrolimex và các đơn vị thành viên; dịch vụ tài chính cung cấp tại hệ thống cây xăng của

Petrolimex và đại lý trải dài trên toàn quốc; có thế mạnh về dịch vụ ngoại hối và phái sinh…Việc sáp nhập PGBank vào VietinBank sẽ giúp nhà băng này có cơ hội phát triển mới, hướng đến một mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa Petrolimex và VietinBank.

Theo HĐQT VietinBank, xuất phát từ những lý do đó, để không bỏ lỡ cơ hội tạo bước tăng trưởng chiến lược, HĐQT đã đàm phán với HĐQT PGBank nhằm chuẩn bị tiền đề cho các giao dịch sáp nhập. Thời gian qua, HĐQT VietinBank đã đàm phán với HĐQT PG Bank nhằm chuẩn bị các tiền đề cho các giao dịch sáp nhập. HĐQT cũng đã thuê đơn vị tài chính độc lập là công ty Deloitte và đơn vị tư vấn pháp lý là công ty Mayer Brown JSM xây dựng dự thảo đề án sáp nhập và hợp đồng sáp nhập.

Nay HĐQT xin cổ đông thông qua việc sáp nhập giữa PGBank vào VietinBank; thông qua hợp đồng sáp nhập giữa hai ngân hàng; phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PGBank; thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm; thông qua điều chỉnh vốn điều lệ… của VietinBank để sau sáp nhập phù hợp vốn điều lệ mới…, và giao cho HĐQT được chủ động thực hiện, triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – CTG) vừa công bố bổ sung các báo cáo hoạt động năm 2014 và các tờ trình về sáp nhập PGBank vào VietinBank, tờ trình phân phối lợi nhuận, tờ trình thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

Cùng với đó, trong tờ trình phân phối lợi nhuận 2015, HĐQT ngân hàng đề xuất cổ đông phê duyệt phương án trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 282 tỷ đồng; trích quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế tương đương 565 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.000 tỷ đồng.

Vietinbank cũng đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vốn điều lệ, tương đương 3.723 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn lại là 82 tỷ đồng.

Năm 2015, Vietinbank đặt mục tiêu lợi nhuận 7.300 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 7 – 9% vốn điều lệ.

Cùng thời điểm, sáng nay, PG Bank đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2015. Đáng chú ý trong tờ trình gửi cổ đông, Hội đồng quản trị này đã xin phép được giữ nguyên bộ máy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương thời hết năm 2015 với lý do thực hiện tái cơ cấu.

PGBank tiền thân là NHTMCP nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành lập năm 1993. Đến 31/12/2014 ngân hàng này có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 25.779 tỷ đồng, tín dụng đạt 14.507 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 168 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2014, PGBank có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 25.779 tỷ đồng, tín dụng hơn 14.500 tỷ, lợi nhuận trước thuế 168 tỷ đồng, với 16 chi nhánh và 63 phòng giao dịch. Cổ đông chiến lược của PGBank là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex sở hữu 40% vốn điều lệ.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.