Việt Nam tiếp tục nằm gần cuối bảng Tự do Báo chí Thế giới 2016

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.