Việt Nam sẽ xây kho lớn ở biên giới Việt- Miên- Lào

Theo RFA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.624 seconds.