Việt Nam sẽ tiếp tục biểu tình vụ cá chết miền Trung

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.755 seconds.