Việt Nam sẽ tham gia nâng cấp trực thăng Mi-17 cho Lào?

Nhiều khả năng hợp đồng nâng cấp trực thăng vận tải Mi-17 cho Lào sẽ do Liên doanh HELITECHCO Nga - Việt Nam thực hiện.

Việt Nam sẽ tham gia nâng cấp trực thăng Mi-17 cho Lào?

Shares

Shares

53 queries in 4.355 seconds.