Việt Nam quan tâm tới máy bay cánh ngược SR-10 Nga?

Theo RIR, máy bay huấn luyện cánh ngược SR-10 của Nga đã giành được một số sự quan tâm từ các nước đang dùng máy bay L-39 (trong đó có Việt Nam).

Việt Nam quan tâm tới máy bay cánh ngược SR-10 Nga?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.