Việt Nam Qua Ống Kính. Phần 10: Ô nhiễm không khí, khói bụi

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.