Việt Nam nên quan tâm tên lửa Barak 8 Israel, tại sao?

Với tên lửa phòng không Barak 8, các tàu chiến của Việt Nam có thể tiêu diệt được hầu hết mục tiêu trên không, gồm cả tên lửa hành trình.

Việt Nam nên quan tâm tên lửa Barak 8 Israel, tại sao?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.