Việt Nam nên mua xe tăng T-64E thay vì T-90, tại sao?

Với đơn giá một chiếc là 1,12 triệu USD trong khi sở hữu sức mạnh không thua kém nhiều, Việt Nam có thể lựa chọn xe tăng T-64E thay vì T-90. Bí mật động trời tăng T-64 Ukraine đại bại ở miền Đông Vì sao xe tăng T-64 không được Liên Xô xuất khẩu? Chiến Xa Sự kiện: Xe Tăng Nga Xe Tăng T-90

Việt Nam nên mua xe tăng T-64E thay vì T-90, tại sao?

Shares

Shares

46 queries in 2.459 seconds.