Việt Nam nên mua tàu chiến OHP thay vì LCS của Mỹ?

Các tàu chiến lớp Oliver Hazard Perry có lẽ là lựa chọn tốt hơn với Việt Nam so với tàu LCS vốn chưa hoàn thiện hệ thống vũ khí.

Việt Nam nên mua tàu chiến OHP thay vì LCS của Mỹ?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.575 seconds.