Việt Nam nên mua tàu chiến OHP thay vì LCS của Mỹ?

Các tàu chiến lớp Oliver Hazard Perry có lẽ là lựa chọn tốt hơn với Việt Nam so với tàu LCS vốn chưa hoàn thiện hệ thống vũ khí.

Việt Nam nên mua tàu chiến OHP thay vì LCS của Mỹ?

Shares

Shares

47 queries in 3.446 seconds.