Việt Nam nên có chiến lược rõ rệt chống hoạt động lấn biển xây đảo của TQ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.