Việt Nam nên bổ sung pháo Bereg vào “lá chắn Biển Đông”?

Hệ thống pháo phòng thủ bờ biển Bereg có lẽ là mảnh ghép còn thiếu trong hệ thống phòng thủ bờ biển nhiều tầng nhiều lớp của Việt Nam.

Việt Nam nên bổ sung pháo Bereg vào “lá chắn Biển Đông”?

Shares

Shares

46 queries in 3.056 seconds.