Việt Nam có thể “thông minh hóa” tên lửa đạn đạo Scud?

Tên lửa đạn đạo Scud mà pháo binh Việt Nam đang được trang bị hoàn toàn có khả năng cải tiến trang bị hệ thống dẫn đường pha cuối để đạt độ chính xác cao.

Việt Nam có thể “thông minh hóa” tên lửa đạn đạo Scud?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.