Việt Nam có thể cải tiến M113 dùng cho hải quân đánh bộ?

Gói nâng cấp của ARISGATOR có thể giúp cho xe thiết giáp chở quân M113 hoạt động tốt trên mặt biển, đáp ứng yêu cầu cho lực lượng hải quân đánh bộ.

Việt Nam có thể cải tiến M113 dùng cho hải quân đánh bộ?

Shares

Shares

22 queries in 1.914 seconds.