Việt Nam có cơ hội khôi phục “vua chiến trường” 175mm?

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương giúp Việt Nam nay có cơ hội lớn khôi phục hoạt động các khẩu pháo tự hành M107 175mm.

Việt Nam có cơ hội khôi phục “vua chiến trường” 175mm?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.