Việt Nam chỉ mua được tiêm kích F-16 đã qua sử dụng?

Có khả năng Việt Nam sẽ chỉ mua những vũ khí Mỹ đã qua sử dụng, gồm cả chiến đấu cơ F-16 và máy bay săn ngầm P-3C Orion.

Việt Nam chỉ mua được tiêm kích F-16 đã qua sử dụng?

Shares

Shares

20 queries in 1.200 seconds.